Ogólne warunki biznesowe

Warunki i informacje o klientach

I. Ogólne warunki

§ 1 Przepisy podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych z nami jako dostawca, Vita Chip Polska, za pośrednictwem strony internetowej www.vita-chip.pl. O ile nie uzgodniono inaczej, wykluczone jest włączenie któregokolwiek z twoich własnych warunków.

(2) konsumentem w zakresie następujących przepisów jest każda osoba fizyczna, która staje się stroną transakcji dla celów handlowych, które w większości są niezależne, a ich aktywność zawodowa może być przypisane. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa, zawierając transakcję prawną w wykonywaniu ich samodzielnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Już po ustawieniu odpowiedniego produktu na naszej stronie internetowej, składamy Państwu wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Zamówienie zawierane jest za pośrednictwem systemu koszyka na zakupy w następujący sposób:

Towary przeznaczone do sprzedaży są przechowywane w „koszyku”. Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacji można wywołać „koszyk zakupów” i wprowadzić w nim zmiany w dowolnym momencie.

Po otwarciu strony „Kasjer” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia zostaną wyświetlone na stronie podsumowania zamówienia.

Należy, jako środek płatniczy używać Systemu numeru alarmowego (np Płatności/PayPal Express, Amazon Payments natychmiastowy), będziesz albo w naszym sklepie on-line na stronie podsumowania zamówienia, czy jesteś pierwszy na stronie internetowej Agencji systemu numeru alarmowego przekazywane.

Jeśli odbywa się przekazywanie do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowej, dokonujesz tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzania danych. W końcu zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie podglądu zamówienia.

Jeśli korzystasz z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Postpay, Sofort) jako metody płatności, zostaniesz przekierowany do strony z opisem zamówienia w naszym sklepie internetowym lub najpierw zostaniesz skierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych przekazywane.

Jeśli odbywa się przekazywanie do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowej, dokonujesz odpowiedniego wyboru lub wprowadzania danych tam. W końcu zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronie przeglądu zamówienia.

Przed złożeniem zamówienia, masz możliwość przejrzenia tutaj wszystkich informacji ponownie, zmiany (również za pomocą „wstecz” w przeglądarce internetowej) lub zakupu.

Składając zamówienie za pomocą przycisku „zamów opłatę”, oświadczasz prawnie wiążącą akceptację oferty, w wyniku której powstaje umowa.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty e-mail. Dlatego masz pewność, że zastosowane jest przechowywanie przez nas adresu e-mail, po otrzymaniu wiadomości e-mail jest pewny technicznie i nie jest zatrzymany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Prawo zatrzymania, zachowanie tytułu

(1) Możesz skorzystać z prawa do zatrzymania, jeśli dotyczy roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 4 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe uprawnienia gwarancyjne.

(2) Jako konsument, jesteś proszony o sprawdzenie przesyłki natychmiast po dostawie w celu sprawdzenia kompletności, ewentualnych usterek i uszkodzeń w transporcie oraz do powiadomienia nas i spedytora o wszelkich reklamacjach, tak szybko, jak to możliwe. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa, miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji

(1) Obowiązuje prawo polskie. Dla konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie wyłącza to ochrony zapewnianej przez obowiązkowe przepisy prawa państwa miejsca zwykłego pobytu konsumenta (korzystna zasada).

(2) Miejscem świadczenia usług dla wszystkich usług z naszych istniejących relacji biznesowych i jurysdykcji jest nasza siedziba główna, o ile nie jesteś konsumentem, ale kupcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub publicznym specjalnym aktywom. To samo dotyczy osób, które nie mają ogólnej jurysdykcji w Polsce lub w UE, a miejsce zamieszkania nie jest znane w momencie składania skargi. Prawo do odwołania się do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.

(3) Przepisy Konwencji Sprzedaży ONZ nie mają zastosowania.

_______________________________________________________________________________________

II Informacje o kliencie

1. Tożsamość sprzedawcy

Vita Chip Polska

Eva Christmann

ul. Profilowa 19

43-175 Wyry

Polska

Telefon: (+48) 539 969 383
Pon.-pt. od.-do 10:00 – 18:00 Godz, Sob. od.-do 11:00- 15:00 Godz.

E-mail: pl.vitachip71042@gmail.com

Alternatywne rozstrzyganie sporów:

Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma OS), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr (https://ec.europa.eu/odr).

2. Informacja o zawarciu umowy

Techniczne czynności związane z zawarciem umowy, zawarciem samej umowy i możliwościami korekty są dokonywane zgodnie z regulaminem „Zawarcie umowy” naszych ogólnych warunków. (Część I.).

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest polski.

3.2. Kompletny tekst umowy nie zostanie przez nas zapisany. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka na zakupy dane zamówienia można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu zamówienia dane dotyczące zamówienia, prawnie wymagane informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz ogólne warunki zostaną przesłane pocztą e-mail.

4. Najważniejsze cechy produktu lub usługi

Podstawowe cechy produktu i/lub usługi można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

5. Ceny i metody płatności

5.1. Ceny podane w odpowiednich ofertach, a także koszty wysyłki są cenami całkowitymi i obejmują wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie należne podatki.

5.2. Wynikające z tego koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Są one dostępne za pośrednictwem odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są wskazywane oddzielnie w procesie zamawiania i muszą być dodatkowo płatne przez konsumenta do tego stopnia, że żadne koszty wysyłki nie są stałe.

5.3. Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednim przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

5.4. O ile nie określono inaczej w poszczególnych metodach płatności, płatności wynikające z umowy są dokonywane natychmiast.

6. Warunki dostawy

6.1. Warunki dostaw i wszelkie istniejące ograniczenia dostaw można znaleźć za pośrednictwem odpowiednio wyznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.2. O ile jesteś konsumentem, regulowane jest przez prawo, że ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia sprzedanych produktów podczas transportu łączy się tylko z dostawą towaru do ciebie, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona lub nieubezpieczona. Powyższe nie ma zastosowania w wypadku niezależnego zlecenia anonimowego przedsiębiorcy z firm transportowych lub innego sposobu, aby konkretna osoba wykonała wysyłkę.

7. Prawo do odpowiedzialności prawnej

Odpowiedzialność za wady reguluje regulamin „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach (Część I).

Niniejsze OWH i informacje o klientach zostały stworzone przez prawników specjalizujących się w prawie IT stowarzyszenia dealerów i są na bieżąco sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje pewność prawną tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. 07.12.2017

Email

Wyślij nam wiadomość!

Pon.-pt. od.-do 10:00 – 18:00 Godz
Sob. od.-do 11:00- 15:00 Godz.

Ważne wskazówki:
Przedstawiona tutaj technologia (jak np. homeopatia, biorezonans, obszary akupunktury) nie odpowiada poglądowi i doktrynom naukowym. Efekty i działania produktów nie zostały jeszcze potwierdzone przez medycynę naukową. Referencje, zarówno w formie tekstowej jak i obrazowej a także pokazane w filmach video odzwierciedlają wyłącznie doświadczenie poszczególnych użytkowników Vita Chip. Może (ale nie musi) tak być, że jest to samo doświadczenie empiryczne.
Należy zwrócić uwagę, że Vita Chip nie jest produktem medycznym i nie przedstawia żadnej metody leczenia terapeutycznego i nie może w żadnym wypadku zastąpić wizyty u lekarza lub alternatywnego lekarza!
© Copyright - ac blue planet